Artırılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan

EĞİTİM VE İNOVASYONA DESTEK

sanatve; Genç Liderliği ve Girişimciliği Destekleme ve Eğitim Vakfı için, sekiz haftalık modüller şeklinde planlanan, proje geliştirme ve uygulama sürecidir. Gençlerin dijital sanat ve tasarım üzerine teorik ve pratik bilgiler edinmeleri planlanmaktadır. Bu süreçte edindikleri bilgiler, gençlerin dijital sanat üretmelerini desteklerken, onlara farklı endüstrilerde fayda sağlayarak, meslek kazandırabilecek bir program olarak tasarlanmıştır.


Sanat ve Tasarım | Ekmel Ertan


Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönelik Türkiye’de birçok ilk adımı atan inisiyatif amberPlatformun kurucu üyelerinden Ekmel Ertan yeni medya alanında Türkiye’de ve uluslararası birçok projede yer almıştır. Çalışmalarında teknoloji ve sanata eleştirel bir bakış sunmakta ve teknolojinin hayatımızı ne şekilde değiştirdiğini sorgulamaktadır. Eğitimde sanat ve tasarımın farkları, ortak yönleri ve yeni medya sanatındaki bu birleşim ve ayrımlar üzerine odaklanarak örnekler inceleyeceğiz ve örnekler üzerine konuşacağız. Eğitim programımızda planlanan atölyelerde öğretilen programların katılımcıların ileride hem sanat üretiminde hem de tasarım projelerinde kullanabilecekleri eğitimler olacağından ürettikleri işler üzerine eleştirel bir bakışa sahip olmaları hedeflenmektedir.

Zaman Damgaları
0:00 Giriş
3:49 Başlangıç
4:18 Bager Akbay ve Sanat
14:05 Ben Laposky ve Sanat
24:13 Yeni Medya Sanatının Başlangıcı
35:10 Sanat ve Teknoloji
59:40 Refik Anadol ve Sanat
1:23:56 Sanat ve Tasarım
1:43:29 Yapay Zeka ve Sanat


Dijital ve Fizikselin Kesişiminde Yaratıcılık | Ozan Atalan


Multimedya enstalasyonlar aracılığı ile, insan ve insan olmayan varlıklar (doğa ve teknoloji de dahil olmak üzere) arasındaki hiyerarşik ilişkilerin yapıbozumu ve bu ilişkilerin insan-merkezci ve ikici olmayan bir perspektifle yeniden değerlendirildiği bağlamlar oluşturmaktadır. Ozan Atalan ile analog ve dijital medyanın birleşimine göz atacağız. Dijitalden fiziksele ve fizikselden dijitale aktarım yoluyla her iki medyanın kesişimine; işitsel/görsel hikaye anlatımında kavramsal ve formel olarak bir arada var olma yollarına dair bir sunum ve online workshop pratiği yapacağız.

Zaman Damgaları

0:00 Sanatve Artırılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan Eğitimi
4:23 Dijital ve Fizikselin Kesişiminde Yaratıcılık
5:54 Multimedya Nedir?
8:47 Enstalasyon Nedir?
11:19 Multimedya Enstalasyon Örnekleri
22:38 Dijitalde Algı ve Temsiliyet
27:06 Dijital ile Fiziksel Gerçekliklerin İç İçeliği
30:15 Dijital Gerçeklik ve Doğa
37:36 Dijital Gerçeklik ve Etkileşim
42:00 Eğitimde Katılımcıları Neler Bekliyor?
45:36 Soru-Cevap
55:22 Fijital Nedir?
58:38 Digitization (Sayılaştırma) ve Digitalization (Dijitalleşme)
1:01:55 Dijitalleşmenin Kullanım Alanları
1:06:15 Artırılmış Gerçekliğin Kullanım Alanları
1:08:58 QR Kodların Kullanım Alanları
1:12:40 Yeni Medya Sanatı ve Multimedya
1:14:17 Yeni Medyanın Özellikleri
1:22:13 Dijital Estetiği Fiziksel Alana Taşımak
1:24:54 Teknolojiyi Fiziksel Yapılara Entegre Etmek
1:27:58 Soru-Cevap
1:33:45 Fijital Etkileşim Örnekleri
1:39:00 Özet
1:44:24 Fijital Etkileşim Ödevi
1:51:17 Kapanış


Dijital ve Fizikselin Kesişiminde Yaratıcılık | Ozan Atalan #2

Zaman Damgaları

0:00 Sanatve Artırılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan Eğitimi
1:37 Giriş
7:14 Bireysel Geri Bildirim
2:13:40 Craiyon Nedir? Craiyon Kullanımı
2:16:47 gaugan.org Nedir? gaugan.org Kullanımı
2:37:48 open.ai Nedir, Nasıl Kullanılır?
2:38:09 aiartist.org Nedir, Nasıl Kullanılır? aiartist.org Nedir, Nasıl Kullanılır?
2:42:27 Kapanış


Yaratıcı Filtre Atölyesi: Bir Şehir Olarak Otoportren | Meltem Şahin #1


İllüstrasyon, animasyon ve dijital sanat alanında ürettiği işleriyle tanınan Meltem Şahin, son yıllarda artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan filtrelere ağırlık verdi. 2017 yılında sadece kadın sanatçılardan oluşan PMS adlı Türkiye’nin ilk artırılmış gerçeklik sergisinin küratörlüğünü yaptığından beri bu teknolojiyle farklı işler üretiyor. Şahin’e göre filtreler onları kullanan insanlarla yaşıyor, kısa süreliler ve her defasında yeni bir kullanıcıyla beraber yeniden doğuyorlar. Filtreler kullanıcıya yeni bir makyaj, kostüm, fiziksel özellikler neredeyse yeni bir kimlik veriyor. Meltem Şahin’in “Yaratıcı Filtre Atölyesi: Bir Şehir Olarak Otoporten” isimli bu iyi ayaklı atölyesinde, katılımcılar bir dijital ifade biçimi olan Instagram ve Facebook için filtre yapımını öğrenecekler. Atölyede katılımcılar, filtrenin fikir geliştirme, üretim ve paylaşımına kadar tüm süreçleri hakkında genel bilgiler edinip, her bir adımını uygulamalı olarak deneyimleyebilecekler. Atölye bitiminde yapılan filtreleri katılımcılar kendi hesaplarına yükleyebilecekler.

Zaman Damgaları

0:00 Meltem Şahin Kimdir? Meltem Şahin’in Çalışmaları
27:53 Instagram Çıkarması Nasıl Yapılır?
32:35 Giphy için Gif Üretimi
36:33 Marka İşbirlikleri
39:59 Instagram Filtresi Nasıl Yapılır?
52:51 Farklı Instagram Filtreleri
54:06 3D Instagram Filtreleri
57:52 Filtreler Sanat Olarak Görülebilir Mi?
1:08:44 Filtreler Güzellik Algımızı Nasıl Etkiliyor?
1:19:55 Filtreler ile Sosyal Etki Yaratmak
1:21:14 Fikir Bulma Atölyesi
1:33:35 Farklı Filtre Örnekleri
1:42:17 Photoshop ile Filtre Üretimi
1:46:28 Soru&Cevap
1:57:40 Photoshop ile Filtre Üretimi Uygulamalı Eğitimi
2:13:06 Kapanış
2:16:17 Photoshop Kullanırken Dikkat Edilecekler


Yaratıcı Filtre Atölyesi: Bir Şehir Olarak Otoportren | Meltem Şahin #2


Zaman Damgaları

0:00 Sanatve Kamusal Alan ve Artırılmış Gerçeklik Eğitimi
0:21 Instagram Filtresi Atölyesi
1:29:00 Meta Spark ile Instagram Filtresi Nasıl Yapılır?
1:29:46 Meta Spark Face Tracker, Face Mesh ve Plane Kullanımı
2:04:51 Meta Spark Player ile Filtreleri Test Etme
2:25:45 Meta Spark ile Hazırlanan Filtreyi Yayına Alma
2:28:08 Soru&Cevap
2:32:56 Meta Spark ile Hazırlanan Filtreyi Yayına Alırken Dikkat Edilecekler
2:45:36 Meta Spark Hub Genel Bakış
2:48:36 Instagram Filtresi için İkon Kullanımı
2:49:55 Kapanış


Yeni Deneyimler Odağında Artırılmış Gerçeklik | Ahmet Rüstem Ekici #1


Dördüncü kısımda Ahmet Rüstem Ekici ile Artivive programı ile kamusal alanda artırılmış gerçeklik projeleri üretilecektir. Ahmet Rüstem Ekici Türkiye’de Artivive appinin temsil etmekte ve bu program aracılığı ile işler üretmektedir. Ücretsiz olan bu artırılmış gerçeklik programı aracılığı ile katılımcılar posterler tasarlayacak ve projeler üretecektir. Bu beceriyi sanat pratiklerinde kullanabilecek aynı zamanda çeşitli kurumlar için de ticari projeler nasıl üretilebileceği konusunda Ahmet Rüstem’in deneyimlerini dinleyecekler.

Zaman Damgaları

0:00 Sanatve Artırılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan Eğitimi
02:30 Ahmet Rüstem Ekici Kimdir?
03:50 Artırılmış Gerçekliğin Kökenleri
09:02 Günümüzdeki Mimarilerde Artırılmış Gerçeklik
13:24 Artırılmış Gerçeklik Nedir?
16:42 Artırılmış Gerçekliğin Kullanım Alanları
21:44 Artırılmış Gerçekliğin Tarihsel Gelişimi
27:47 ARTIVIVE ile Sokak Sanatı
29:50 Müzelerde Artırılmış Gerçeklik Kullanımı
33:59 Artırılmış Gerçekliğin Kullanıldığı Sektörler
42:58 Artivive Uygulaması Nasıl İndirilir?
43:55 Artivive Nedir?
46:47 Ahmet Rüstem Ekici’nin ARTIVIVE Çalışma Örnekleri
01:11:20 Will Pappenheimer’ın Artırılmış Gerçklik Çalışmaları
01:16:22 HOVERLAY Kullanım Avantajları
01:18:22 Ahmet Rüstem Ekici’nin Artivive Çalışmaları
01:24:13 ARTIVIVE Arayüz İncelemesi
01:27:22 ARTIVIVE’da Görsel Nasıl Hareketlendirilir?
01:32:22 ARTIVIVE’da Katman Kullanımı
01:40:16 ARTIVIVE’da Key Nasıl Yapılır?
01:47:37 ARTIVIVE Hangi Formattaki Dosyaları Destekliyor?
01:50:35 3 Boyutlu Programlara Genel Bakış

Yeni Deneyimler Odağında Artırılmış Gerçeklik | Ahmet Rüstem #2


Zaman Damgaları

0:00 Artivive Arayüze Nasıl Giriş Yapılır?
01:00 Artivive Kullanarak Tasarımda Değişiklik Nasıl Yapılır?
03:38 Artivive’da Katman Ekleme
04:50 Canva ile Arka Planı Kaldırma
07:18 Photoshop ile Arka Planı Kaldırma
09:17 Artivive’da İmge ve Video Düzenleme
13:30 Autodesk 3ds Max ile 3 Boyutlu Tasarım Yapma
20:34 Autodesk 3ds Max ile Model Üzerinde Düzenleme Yapma
23:13 3ds Max “Modifier Menüsü”
24:50 3ds Max‘de Animasyon Yapımı
26:22 3ds Max‘de Export
28:01 3ds Max 3D Animasyon Örneği
29:23 Artivive’da Çalışma Düzenleme
33:17 Artivive’da Çalışma Kaydetme
33:37 Artivive Çalışmaları Nasıl Puanlıyor?
34:26 Artivive Uygulamasıyla 3B Görsel İnceleme
36:30 Artivive’da Çalışma Düzenleme
37:11 Artivive’da “fade in” Kullanımı
41:07 3ds Max’de 3 Boyutlu Metin Oluşturma
46:33 Canva ile Neler Tasalarlanabilir?
50:10 Artivive ile Örnek Proje Düzenleme
54:44 Öğrenci Çalışmalarının İncelenmesi
57:49 Hoverlay’in Çalışma Prensibi
01:00:38 hoverlay.com Nedir, Nasıl Kullanılır?
01:03:56 Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod ile Sanal Sergi Deneyimi
01:08:36 Hoverlay Arayüz İncelemesi
01:10:30 Hoverlay Portal İncelemesi ve İmge Yükleme
01:21:40 Hoverlay’de Yeni Alan Oluşturma
01:24:03 Hoverlay Green Screen Key Nasıl Yapılır?
01:26:24 Hoverlay Projesine İmge, 3B Dosya, Buton Ekleme
01:40:30 Hoverlay Proje Dosyasını Kaydetme
01:42:03 Artivive’da Gölgelendirme Nasıl Yapılır?
01:47:10 Artivive’a GIF Dosyası Yüklenebilir Mi?
01:49:55 Artivive Her Yüzeyde Görseli Okur mu?
01:52:07 Artivive’da Telif Süreci
01:56:30 3ds Max’de Animasyon Düzenleme Süreci
01:59:37 Kapanış

Eski Medya ve Yeni Medya | Lara Kamhi


Mağara resimlerinden Metaverse’e bir yolculuğa çıkacağımız bu seminerde, eski ve yeni medyaların ortak özelliklerini, hareketli imgelerin ve görme biçimlerinin gelişen teknolojilerle birlikte geçirmiş oldukları dönüşümü ve Sanat ile Deneyim kavramlarının çağlar öncesine dayanan ilişkisini inceleyeceğiz. Yeni teknolojilerin ve sanatsal alanların günümüzde ulaştığı Aşkınlık boyutuna göz atarken, bizlere birer yaratıcı rolü atfeden bu teknolojilerle, sosyal medya, popüler kültür ve diğer kitlesel iletişim formatlarının gerçeklik algısı üzerindeki rolünü konuşacağız. Teleskoplar yaratıp yıldızlara bakarak hayaller kuran ve mikroskoplarla görünenin ötesine ulaşan soyut düşünen insanın yaratım gücüne değinirken, Sinema, Televizyon ve Video Sanatının kurmuş olduğu dialog üzerinden, ‘Teknoloji geliştikçe, zihin de genişler mi?’ sorusunu soran Genişletilmiş Sinema akımını kapsamlı şekilde irdeleyeceğiz. Sanal Gerçeklik ve zihinsel kurgu ilişkisinin temel doğasına, ve hikaye anlatıcılığı ile deneyimin yeni teknolojilerle harmanlanınca oluşturduğu hibrit lisanın özüne inip, yaratmış oldukları çıkmazları ve açılımları derinlemesine tartışacağız.

Zaman Damgaları

0:00 Sanatve Artırılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan Eğitimi
2:07 Lara Kamhi Kimdir?
7:25 Bhimbetka Petroglifleri – Bilinen En Eski Sanat Eseri
10:52 İlk Soyut Sanat Eseri ve Artırılmış Gerçeklik
16:14 Platon’un Mağara Alegorisi
17:40 Bilinen En Eski Mekanizma Örnekleri
19:19 Bilinen En Eski Grafiti Örnekleri
20:54 İbn-i Heysem
22:33 Giovanni de la Fontana
25:28 Sanat Tarihindeki Önemli Gelişmeler
54:17 Erken Sinema Dönemi
1:01:26 Sinematik Sanat Alanındaki Önemli Gelişmeler
1:27:06 İnternet Teknolojisinin Gelişimi ve İnternet Sanatı
1:44:46 Bulut Teknolojisi
1:49:55 Sanal Gerçeklik Teknolojisi
1:51:35 Deepfake Örnekleri
1:57:20 Kuantum Bilgisayar Teknolojisi
2:03:40 Yapay Zeka ve Sanat İlişkisi
2:09:00 Soru-Cevap


Proje Fikirleri İle Görselleştirme | Umut Kambak #1


Yeni medyanın ve teknolojinin gelişmesi ile kültür – sanat alanında da talep ve istekler değişiklik göstermektedir. Bu istekler göz önüne alınarak yeni nesil sergi ve proje sunumları üzerine bir seminer düzenleyeceğiz. Hali hazırda üretilmemiş bir eserin veya nesnenin proje aşamasında görselleştirilmesi ve fikrin desteklenmesi için gelişmiş versiyonları üzerine 3d modellemesi oluşturulacaktır. C4d üzerinden şekillenecek olan seminer, öncelikle bir nesnenin tasarlanması, mekanın oluşturulması, ışık ve ambiyans etkisi, istenilen veya talep edilen özelliklerin belirlenmesi ve sonucun oluşturulması üzerine şekillenecektir. İlk çalışmanın ardından katılımcıların projelerinin görselleştirilmesi üzerine çalışma tamamlanacaktır.

Zaman Damgaları

0:00 Umut Kambak Kimdir?
14:50 cinema 4d’ye Giriş
16:49 vagon.io
30:16 Mind Journey Nedir?
33:26 cinema 4d Nasıl Öğrenilir?
35:00 Ara
43:11 Video Mapping, Video Yerleştirme Örnekleri
49:51 cinema 4d Nasıl Kullanılır?
1:21:35 cinema 4d ile Render Alma
1:32:04 cinema 4d Obje Kütüphanesi
1:40:00 cinema 4d Ne için Kullanılır?
1:49:35 Maxon Cinema 4d Örnekleri
1:54:18 Cinema 4d Uygulamalı Eğitimi


Artılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan | İpek Kuran


Atölye çalışmasında katılımcılar, yaşadıkları kentin sosyo-kültürel yapısını ve bağlamsal niteliklerini göz önünde bulundurarak seçtikleri bir kamusal alana yerleştirilmek üzere üç boyutlu dijital ortamda sanat/tasarım objesi üreteceklerdir. Atölye çalışması öncesi katılımcılara, çeşitli sorular ve zihin/duyu haritası taslakları iletilecektir. Bunları tamamladıktan sonra katılımcılar atölyenin başında diledikleri şekilde eskizler (Çizim, sözcükler, notlar, yazılar, sesler…) ürettikten sonra tasarımlarını üç boyutlu ortamda gerçekleştireceklerdir. Atölye çalışması öncesinde iletilecek sorular üzerinden yaşadıkları kent hakkında bilgi edinmeye ve düşünme teşvik edilecektir. Yaşadıkları kente dair duygu, düşünce ve duyumsamalarını atölye çalışması öncesi taslağı iletilecek olan bir zihin/duyu haritası üzerinden analiz etmek öğretilecektir. Katılımcılar, yaşadıkları kente dair duygu, düşünce ve duyumsamalarını sanatsal/tasarımsal bir üretime dönüştürecek şekilde eskiz yapmayı öğrenecektir. Ücretsiz ve açık kaynak olan Blender 3D programı ile dijital ortamda üç boyutlu modelleme üzerine başlangıç eğitimi alacaktır.

Başlangıç: 00:00
Kamusal Alanı Nasıl Tanımlarsınız ? Kamusal Alan Nedir? : 00:13
Kamusal Alanda Görülebilir ve Duyulabilir Olduğunuzu Düşünüyor Musunuz? : 10:02
Kamusal Alanda Düşünebilmek: 24:53
Kamusal Alanlarda Problemlere Çözüm: 48:47
Kamusal Alanlarda Problemlere Sanatla Çözüm: 55:57
Kamusal Alanda Dijital Yerleştirme Sanatı: 01:04:46


Artılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan | İpek Kuran #2


Artılmış Gerçeklik ve Kamusal Alan | Umut Kambak


Yeni medyanın ve teknolojinin gelişmesi ile kültür – sanat alanında da talep ve istekler değişiklik göstermektedir. Bu istekler göz önüne alınarak yeni nesil sergi ve proje sunumları üzerine bir seminer düzenleyeceğiz. Hali hazırda üretilmemiş bir eserin veya nesnenin proje aşamasında görselleştirilmesi ve fikrin desteklenmesi için gelişmiş versiyonları üzerine 3d modellemesi oluşturulacaktır. C4d üzerinden şekillenecek olan seminer, öncelikle bir nesnenin tasarlanması, mekanın oluşturulması, ışık ve ambiyans etkisi, istenilen veya talep edilen özelliklerin belirlenmesi ve sonucun oluşturulması üzerine şekillenecektir. İlk çalışmanın ardından katılımcıların projelerinin görselleştirilmesi üzerine çalışma tamamlanacaktır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.