Eski Medya ve Yeni Medya | Lara Kamhi

Mağara resimlerinden Metaverse’e bir yolculuğa çıkacağımız bu seminerde, eski ve yeni medyaların ortak özelliklerini, hareketli imgelerin ve görme biçimlerinin gelişen teknolojilerle birlikte geçirmiş oldukları dönüşümü ve Sanat ile Deneyim kavramlarının çağlar öncesine dayanan ilişkisini inceleyeceğiz. Yeni teknolojilerin ve sanatsal alanların günümüzde ulaştığı Aşkınlık boyutuna göz atarken, bizlere birer yaratıcı rolü atfeden bu teknolojilerle, sosyal medya, popüler kültür ve diğer kitlesel iletişim formatlarının gerçeklik algısı üzerindeki rolünü konuşacağız. Teleskoplar yaratıp yıldızlara bakarak hayaller kuran ve mikroskoplarla görünenin ötesine ulaşan soyut düşünen insanın yaratım gücüne değinirken, Sinema, Televizyon ve Video Sanatının kurmuş olduğu dialog üzerinden, ‘Teknoloji geliştikçe, zihin de genişler mi?’ sorusunu soran Genişletilmiş Sinema akımını kapsamlı şekilde irdeleyeceğiz. Sanal Gerçeklik ve zihinsel kurgu ilişkisinin temel doğasına, ve hikaye anlatıcılığı ile deneyimin yeni teknolojilerle harmanlanınca oluşturduğu hibrit lisanın özüne inip, yaratmış oldukları çıkmazları ve açılımları derinlemesine tartışacağız.